TIJDLOOS

Gebeurtenissen in het schemergebied tussen droom en realiteit, een fictieve reis naar Mars, een dementerende vader, een stukgelopen huwelijk, maar ook een nieuwe liefde én de drang tot schrij-ven vormen de ingrediënten voor een intrigerende zoektocht naar de werkelijkheid.

 

'Stel dat wij gelijk hebben en tijd een illusie is,' zegt Yvonne, 'wat verbergt die illusie dan en waarom?'
'De werkelijkheid,' zeg ik. 'En ik heb echt geen flauw idee waarom.'
'En de werkelijkheid is dat tijd niet bestaat?' vraagt ze.
'Exact! Alles is allang gebeurd.'
'Alles is allang gebeurd,' herhaalt ze.
Ze proeft de woorden. Ze proeft de implicatie. Ze proeft de werkelijkheid.

 

ISBN 978 94 92040 00 8
paperback, 240 pagina's, EUR 18,50

 

 

Sybold Deen (1962) wilde als tiener graag striptekenaar worden, maar ontbeerde, hoewel hij heel aar- dig kon tekenen, voldoende talent om die droom waar te maken.

Na tientallen jaren actief te zijn geweest in de wereld van marketing en reclame voelde hij toch de behoefte om verhalen te vertellen en besloot te gaan schrijven. In zijn debuutroman ‘Tijdloos - Zoektocht naar de werkelijkheid’ neemt hij de lezer mee in een zoektocht die soms aangrijpend, soms ontroerend en soms zelfs beangstigend is, maar telkens stemt tot nadenken.

Met 'Roodvonk - Verder van huis' laat Deen zich van een andere kant zien. Deze thriller kan als Science Fiction aangemerkt worden, maar is allerminst een space opera. In 'Roodvonk' geen wapengekletter en geen laser guns. En uiteindelijk heeft het boek zelfs een filosofische onderlaag.

Welkom in Sybolds universum!


ROODVONK

In 2037 wordt de allereerste bemande missie naar Mars gelanceerd. De coalitie van NASA, ESA en Roscosmos steekt China de loef af in de Tweede Ruimterace door twee Amerikanen, twee Euro- peanen en twee Russen als eerste mensen op Mars te zetten. Gezamenlijk planten de astronau- ten op 4 april 2038 hun vlaggen op de planeet.

Tijdens een storm in de dagen daarna doen zich echter onverklaarbare problemen voor. Als een van de ruimtepakken verdwijnt, is het duidelijk dat er iets mis is. Goed mis. Laat de techniek hen in de steek of is er iets heel anders aan de hand?

 

Ik vroeg mij af of er in de wereldgeschiedenis voorbeel-den waren van uit verveling gepleegde misdaden. Zouden er zelfs moorden zijn begaan uit pure verveling? Muiterij uit verveling, daar kon ik me wel iets bij voorstellen. Stom, ik had me op aarde beter moeten voorbereiden.

 

ISBN 978 94 92040 15 2
paperback, 264 pagina's, EUR 17,95

Meer informatie: www.lyckatill.nl